Om meg

 

Jeg er opptatt av hvordan vi bruker våre kvaliteter og ressurser til å finne drivkraft og oppleve mening i livet. Jeg ønsker å bidra til en opplevelse av å kunne "møte og mestre", en form for sosial bærekraft.


Jeg er utdannet sykepleier (1993) og har videreutdanning i eldreomsorg (1999). Min interesse for andre måter å tenke om helse og sykdom på, har ført til at jeg har utdannet meg litt videre: 

 

  • Tankefeltterapi (Uldal, 2009-2010) 
  • Enhetsterapi (Myskja, 2014-2017) 
  • Musikkbasert miljøbehandling (Nord Uni., 2017) 
  • Selvledelse og coaching (UiA, 2018)
  • Meditasjonslærer (Myskja, 2021-2023)  


    Utdanningene og erfaringer fra praksis gjennom mange år har bidratt til å gi meg en helhetlig forståelse av mennesket. Det har gitt meg innsikt i hvor sammensatt og innvevd alt er i alt.


    Som sykepleier har jeg journalplikt og følger personvernregler som er i tråd med GDPR-krav.