Nøkler til balanse?

 

I arbeidet med mestringsmedisin står opplevelsen av

mestring, frihet og balanse sentralt.


Jeg har et forebyggende fokus.

Gjennom samtale og veiledning, bruk av tankefeltteknikker og berøring,

forsøker jeg å bidra til å løse utfordringer som hindrer opplevelse av mestring. 

Utfordringene kan være av både fysisk og psykisk art.

Utøvelse av denne forebyggende helsetjenesten innebærer

at jeg også lærer bort mestringsstrategier, som hjelp til selvhjelp.


For hva?

Mange preges av stressende liv, ulike støysendere og problemer med å finne "av-knappen".

Det kan være verdt et besøk hos Balansekunst-mestringsmedisin hvis du:


- Plages av bekymringer/grublerier, uro, søvnproblemer, stressfølelse, spenninger eller "vondter"

- Kjenner på slitenhet, har opplevd sterke hendelser eller plages med fobier/sterk frykt

- Plages av prestasjonsangst eller eksamensnerver

- Trenger hjelp til å bearbeide tap/sorg

- Eller  om du rett og slett ønsker å rydde litt i livet ditt :-)

Samtale/veiledning

 

Samtale og veiledning er en vesentlig og naturlig del av arbeidet med mestringsmedisin.

Gjennom bevisstgjøring skapes mulighet for å få til endringer og bedre balanse i eget liv. Prosessene bærer preg av en veksling mellom følelser og fornuft, og samtaler omkring veien videre.

Tankefeltteknikker

 

Jeg bruker teknikkene i kombinasjon med samtale, veiledning og bevisstgjøring.

Metoden går ut på å aktivere følelser ved hjelp av spørreteknikk og visualisering, for deretter å stimulere ulike punkter i form av lett banking. Hensikten er å dempe ubehagelige følelser og stresstilstander, slik at fornuften kan slippe til. 


Foredag/kurs 

 

Jeg holder foredrag og kurs i meditasjon og mestringsmedisin. Balanse og livsmestring er i fokus. Deltakerne får en innføring i hva de selv kan bidra med, og jeg deler gode strategier for mestring og flyt!


Berøring/massasje

 

Jeg benytter berøring som et supplement.

Det er en god måte å forankre annet arbeid på, samt at det ofte bidrar til avspenning.

Et flott verktøy i et helsefremmende perspektiv.

 

GALLERI