Nøkler til balanse?

 

I arbeidet med mestringsmedisin står opplevelsen av

mestring, frihet og balanse sentralt.


Jeg har et forebyggende fokus og benytter meg av energipsykologiske metoder.

Gjennom samtale, veiledning og bruk av tankefeltteknikker og berøring,

forsøker jeg å bidra til å løse utfordringer som hindrer opplevelse av mestring. 

Utfordringene kan være av både fysisk og psykisk art.

Utøvelse av denne forebyggende helsetjenesten innebærer

at jeg også lærer bort mestringsstrategier, som hjelp til selvhjelp.


For hva?

Mange preges av stressende liv, ulike støysendere og problemer med å finne "av-knappen".

Det kan være verdt et besøk hos Balansekunst-mestringsmedisin hvis du:


- Plages av stressfølelse, uro, bekymringer/grublerier, søvnproblemer, spenninger eller "vondter"

- Kjenner på slitenhet, har opplevd sterke hendelser eller plages med fobier/sterk frykt

- Er ekstra åpen/sensitiv og sliter med å sortere og "fordøye" inntrykk

- Plages av prestasjonsangst eller eksamensnerver

- Trenger hjelp til å bearbeide tap/sorg

- Eller  om du rett og slett ønsker å rydde litt i livet ditt :-)

Samtale/veiledning

 

Samtale og veiledning er en naturlig og viktig del av arbeidet med mestringsmedisin.

Gjennom bevisstgjøring skapes mulighet for å få til endringer og bedre balanse i eget liv. Prosessene bærer preg av en veksling mellom følelser og fornuft, og samtaler rundt valg og  veien videre.

Energipsykologiske metoder

 

Jeg bruker tankefeltteknikker og energibalansering i kombinasjon med samtale, veiledning og bevisstgjøring.

Metodene går ut på å aktivere følelser ved hjelp av spørreteknikker og visualisering, for så å stimulere ulike energipunkter. Hensikten er å løse opp i/ dempe ubehagelige følelser og stresstilstander. 

Foredag/kurs/undervisning 

 

Jeg holder foredrag og kurs i meditasjon og mestringsmedisin. Balanse og livsmestring er i fokus. Deltakerne får en innføring i hva de selv kan bidra med, og jeg deler gode strategier for mestring og flyt.

Jeg kan tilby kurs og opplegg til grupper på bestilling.


Berøring/balansering

 

Jeg benytter berøring og av og til energimassasje som et supplement.

Det er en fin måte å forankre det vi har jobbet med. Berøring bidrar ofte til avspenning og er i seg selv et flott verktøy i et helsefremmende perspektiv.

 

GALLERI