Om behandlingen

 

I arbeidet med mestringsmedisin har jeg et forebyggende perspektiv. Målet er å bidra til et roligere sinn, tilgang til egne ressurser og bedre mestring.  Jeg vektlegger god tid og tilstedeværelse i møtene, fordi jeg tror det bidrar til gode rammer for å bli sett og hørt. Kanskje noe av det aller viktigste i et hvert menneskemøte?


Utøvelse av mestringsmedisin i Balansekunst: 

 

  • Samtale og veiledning med stort fokus på ressurser og kroppens egen evne til å gjenopprette balanse.
  • Tankefeltteknikker benyttes for å dempe ubehagelige følelser og stresstilstander, slik at fornuften får slippe til. 
  • Berøring benyttes i noen tilfeller for å forankre det vi har jobbet med. Av og til kan det også være en inngang for å aktivere følelser og komme videre med aktuelle tema.
  • Formidling av verktøy/ selvhjelpsteknikker for helsefremming, forebygging og til hjelp i vanskelige situasjoner.


Det er et spennende arbeid vi gjør sammen, og det egner seg godt for ulike mestringsutfordringer. Kroppen får mulighet til omstilling og modning.

Slik jeg ser det, er det viktigste at endringer settes i gang og fortsetter å jobbe i den enkelte.


Priser hos Balansekunst-mestringsmedisin:

750 kr. pr. behandlingstime for voksen (1 -1,5 time)

650 kr. pr. behandlingstime for barn/ungdom 


Dersom du ønsker å kjøpe gavekort i Balansekunst, kan jeg sende pr. post.


Ved avbestilling samme dag eller glemt avtale, må jeg dessverre fakturere for timen. Dette fordi jeg da ikke har mulighet til å gjøre annen avtale.